Locaties

De Tinkies en Tyfoons hebben hun activiteiten in de Paul Gilsonstraat (ter hoogte van nummer 26), 8200 Sint-Andries.

Routebeschrijving

De activiteiten van onze Tingels gaan door in de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege in de Zandstraat 69, 8200 Sint-Andries. Het ophalen van de Tingels is in de lokalen van de Paul Gilsonstraat.

In uitzonderlijke gevallen zullen de Tingels toch een volledige activiteit in onze lokalen vertoeven. Indien dit zich voordoet, zal alles tijdig gecommuniceerd worden. 

Routebeschrijving